Sponsorforhandlinger er i gang

Varg Idrett logo.png

Varg er i gang med sponsorforhandlinger, og vi håper å få med oss alle fra 2018.

Vår største sponsor siden vi først åpnet dørene har vært Sparebanken Møre, hvor vi har hatt avtaler med flere filialer.

En ting vi har vært klar på, er at arbeidet vi gjør for de som trenger det mest - ungdom i dårlige miljø, samt barn og voksne fra lavinntektshjem - Ikke er diskutabelt å endre. Dersom dette blir et ankepunkt er vi forberedt på å gå inn i 2019 uten finansiell støtte. Hver person som hjelpes vil også kunne hjelpe to nye. Derfor ser vi på dette arbeidet som en investering.

Så langt har forhandlingene vært både lærerike og utfordrende, men vi føler oss trygge på at vi kommer i mål :-)